Nieuws,  Topsport,  Wedstrijden

FEI: Stang en trens blijft verplicht op internationale concoursen

De FEI heeft bekend gemaakt dat ze niet instemmen met het voorstel van de Nederlandse bond om de stang en trens-verplichting af te schaffen. Ze deden dat voorstel overigens samen met de Zweedse bond, die dezelfde mening is toegedaan als Nederland.

Het voorstel van de KNHS

Het voorstel had betrekking op internationale wedstrijden op niveau CDI3* en CDIO3*. Het voorstel was om stang en trens optioneel te maken en ruiters toe te staan een enkel bit (trens) te gebruiken als zij denken dat dit beter is voor hun paard.

Dit werd onderbouwd met het argument dat de verplichting om een stang- en trensoptuiging te gebruiken niet in overeenstemming is met het welzijn van het paard.

Het antwoord van de FEI

De FEI (Fédération Equestre Internationale) gaat niet mee met het voorstel, met als reden dat het gebruik van een enkele of dubbele optoming een technische (sportgerelateerde) kwestie is, en niet een welzijnskwestie. Ze benadrukken dat er op basis van een online enquête geen wetenschappelijk bewijs of onbetwistbare gegevens zijn die wijzen op een negatief effect op het welzijn van het paard door het gebruik van een stang en trens.

De FEI stelt voor om een multidisciplinair team samen te stellen inclusief experts, om een grondige studie uit te voeren om alle voor- en nadelen van de voorgestelde verandering te begrijpen. Na deze studie kunnen ze een goed geïnformeerde en evenwichtige mening over de kwestie vormen.

Dit laatste klinkt wat ons betreft alsof het op een later moment heroverwogen wordt. Overigens hebben de KNHS en de Zweedse bond dit opnieuw aangekaart in november 2023, maar nog steeds blijft de FEI bij hun standpunt.

Wedstrijdrijden met een trens

Bij de KNHS is strang en trens al sinds 2010 geen verplichting meer

Soms loopt Nederland ineens voorop. Dat geldt in ieder geval voor de stang- en trensverplichting. Die werd al in 2010 afgeschaft. Vanaf dan is een stang- en trenshoofdstel toegestaan vanaf de klasse Z1, maar niet verplicht. Dat betekent dat alle wedstrijden tot en met het hoogste niveau op een simpel trensje gereden mogen worden. In 2024 volgt hierop een wijziging: Vanaf 1 april 2024 is een stang- en trenshoofdstel niet meer toegestaan in Z1-dressuur.

Ongeveer hetzelfde geldt sinds die datum voor sporen. Die zijn in alle klassen toegestaan, maar in geen enkele klasse meer verplicht. Iets dat daarvoor wel het geval was.

Helemaal geen bit meer en bitloos starten

Sowieso is er in Nederland veel veranderd sinds 2010. Vanaf dat jaar mocht je ook bitloos aan de start verschijnen. Althans, tot en met de klasse L2. In 2016 mocht het tot en met de klasse M2 en vanaf 2021 tot en met de klasse ZZL dressuur. Het is wachten op het moment dat er geen enkele klasse meer is die een bit verplicht, als je het ons vraagt.

We zijn benieuwd: wat vind jij van dit besluit?

Bronnen: FEI, KNHS, KNHS