Nieuws,  Springen,  Wedstrijden

Regels springwedstrijden gewijzigd per 1 april 2022

Niet alleen veranderen de proeven voor dressuurruiters per 1 april 2022, ook voor springruiters zijn er wijzigingen. Wat er precies anders wordt? Je leest het hier!

Van B en L naar 1 en 1.10 meter

Nu worden de verschillende springklassen – net als in de dressuur – meestal aangeduid met een letter, zoals B (beginners), L (licht), M (midden), Z (zwaar) en ZZ (zeer zwaar). Daarnaast bestaan de rubrieken Impuls, BB, 1.40 m en 1.50 m.
Vanaf 1 april 2022 heet de klasse naar de (maximale) hoogte. De huidige L-klasse wordt dus de 1.10-klasse, de ZZ-klasse wordt vanaf 1 april de 1.35-klasse. De winstpuntenregeling blijft verder ongewijzigd.

Nieuwe klassen en lager starten

Verder komen er een aantal nieuwe klassen bij, zoals bijvoorbeeld de 1.45-klasse. Daarnaast probeert de KNHS het makkelijker te maken voor onervaren ruiters en paarden, door extra lagere klassen toe te voegen. Dit worden hoogtes van 0.30, 0.40, 0.50 etc.

a person riding the horse
Photo by Branimir Klaric on Pexels.com

Tussenhoogtes voor een kleinere overstap

Ook worden er tussenhoogtes van 1.05, 1.15 en 1.25 toegevoegd. Dit zijn geen klassen, dus je hoeft die niet te doorlopen en je kunt er ook niet naar promoveren of degraderen. Ze zijn ook niet verplicht. Ze zijn bedoeld om de overstap naar een volgende klassen makkelijker te maken.

Klassen voor pony’s gelijkgetrokken

Dan zijn de hoogtes voor A- en B-pony’s gelijk getrokken, wat inhoudt dat er voor A-pony’s een 0.70 klasse bijkomt. Hetzelfde geldt voor de categorie D en E. D pony’s kennen daardoor nu ook de klasse 1.30 en tussenhoogte 1.25.

Minimale leeftijd ruiters

Paardruiters moeten minimaal 12 jaar worden in het lopende kalenderjaar, om aan springwedstrijden tussen de paarden mee te doen. Ponyruiters mogen springen vanaf de dag dat de ruiter 7 jaar oud wordt, tot en met 31 december van het jaar dat de ruiter 18 wordt.

Minimale leeftijd paarden en pony’s

Ook paarden en pony’s hebben een minimale leeftijd, die door de nieuwe klassen wat wijzigingen kent. Paarden en pony’s moeten altijd minimaal 4 jaar oud zijn om überhaupt mee te doen aan een springwedstrijd. Als de klasse hoger wordt, is een hogere leeftijd nodig. Hoe dat er precies uitziet, zie je in onderstaande tabel.

HoogteA/B PonyC PonyD PonyE PonyPaard
<0.6044444
0.7044444
0.80nvt4444
0.90nvt5444
1.00nvt6544
1.05nvtnvt544
1.10nvtnvt654
1.15nvtnvt655
1.20/1.25nvtnvt665
1.30nvtnvt666
1.35/1.40nvtnvtnvtnvt6
1.45/1.50nvtnvtnvtnvt7

Meer lezen

Dit waren de belangrijkste wijzigingen, maar wil je alle exacte ins en outs weten, kijk dan even op de website van de KNHS.