Wedstrijden,  Zo zit het

Feiten en fabels van het paardenpaspoort

Over paardenpaspoorten is al veel gezegd en geschreven. Is degene die het paspoort in bezit heeft, ook automatisch de eigenaar? En wat gebeurt er als je met je paard in de trailer op weg bent en je hebt het paspoort niet bij je? In dit artikel lees je de belangrijkste zin en onzin over het paardenpaspoort.

Paspoort is voor alle paarden verplicht

Laten we bij het begin beginnen. Alle paarden van zes maanden of ouder dienen te beschikken over een officieel paardenpaspoort. Dit geldt ook voor pony’s, ezels en -jawel- zebra’s. Heb je dus een gestreept paard in de wei staan, vergeet ook dan niet een paspoort aan te vragen.

Daarnaast moet het dier gechipt zijn, en moet het nummer van de chip in het paspoort staan. Bij paspoorten ouder dan 1 juli 2009 voldoet in plaats van een chip een DNA-profiel of een ingetekende schets ook.

Paspoort dient altijd direct te worden getoond

Het paardenpaspoort moet altijd in de buurt van het paard zijn. Dit mag geen kopie zijn. Komt er controle, dan moet het paspoort direct getoond kunnen worden door de houder van het paard. De houder hoeft niet de eigenaar te zijn.

De houder is degene die het paard verzorgt of op stal heeft staan, zoals de pensionhouder of staleigenaar. Hij of zij is dan verantwoordelijk voor het tonen van het paspoort. Als het paspoort niet getoond kan worden, dan krijgt dus ook de houder een waarschuwing of proces-verbaal en niet de eigenaar.

Het paardenpaspoort moet altijd direct getoond kunnen worden.

Het stamboek dat het paspoort uitgeeft, zegt niets over het ras van het paard

Wanneer je een paard hebt dat in een stamboek is opgenomen, dan zal het paspoort ook zijn uitgegeven bij het desbetreffende stamboek. Is dat niet het geval, dan kun je een paspoort aanvragen bij elke willekeurige instantie die paardenpaspoorten uitgeeft.

Dat leidt wel eens tot verwarrende situaties. Zo heeft een Ierse bonte merrie een paspoort dat is uitgegeven door… het Lippizanerstamboek! Bij mensen die niet weten dat de instantie die het paspoort uitgeeft niet per definitie iets zegt over de afstamming van het paard, zorgt dat nog wel eens voor gefronste wenkbrauwen.

Je mag een paard niet vervoeren zonder paspoort

Zoals ook al in het eerste punt aangegeven, dient een paspoort op verzoek van een bevoegde instantie per omgaande te worden getoond. Dit geldt dus ook als je met een paard in de trailer op pad bent.

Word je aangehouden en vraagt de politie om het paspoort van het paard en heb je dat niet bij je, dan kan dat gevolgen hebben. Als je mazzel hebt, blijft het bij een reprimande. Heb je pech, kan het je een paar honderd euro boete opleveren.

Een paspoort is geen eigendomsbewijs

Dan een hardnekkige fabel. Veel mensen zeggen dat degene die het paardenpaspoort in bezit heeft, automatisch wordt gezien als de eigenaar van het paard. Dit is pertinent niet waar. Het paspoort is slechts een identificatiebewijs van het paard, en zegt niets over de eigenaar. Ook wanneer de eigenaar in het paspoort is opgenomen, is dit nog niet zoveel waard. Bovendien doen de meeste eigenaren dit niet eens, je mag blij zijn als de fokker of aanvrager van het paspoort erin staat.

Hoe je dan wel het eigenaarschap van het paard aantoont? In eerste instantie met een geldig aankoopcontract. Mocht je in een rechtszaak verwikkeld raken over een eigenaarschap, dan komen hier eventueel nog andere bewijzen bij, zoals foto’s en dierenartsrekeningen. Maar hierover later meer!

Zorg dat je op wedstrijd het paspoort bij je hebt én dat de inentingen goed zijn geregistreerd.

Koop nooit een paard zonder paspoort

Misschien een dooddoener na alle informatie die je hierboven hebt gelezen, maar een paard zonder paspoort kopen is een absolute no-go. Een paard zonder geldig paspoort mag je namelijk volgens de officiële regels niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten.

Bij de overdracht na aankoop dient er een geldig paspoort bij het paard aanwezig te zijn. Je dient zelf het chipnummer te controleren. Dit kun je doen door de chip in de hals door de veearts uit te laten lezen. Als je een aankoopkeuring doet bij de veearts kan dat daar.

Paspoort kwijt, vraag een duplicaat aan

Het kan natuurlijk gebeuren dat het paspoort kwijt of gestolen is. Vraag dan een duplicaat aan bij de instantie waar het origineel is uitgegeven. Tijdens de verwerking van je aanvraag kan het voorkomen dat je een tijdelijk nooddocument krijgt.

Wanneer een paard een duplicaatpaspoort heeft, dan wordt het automatisch uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie. Heb je een origineel paspoort en wil je niet dat je paard later in de kroketten komt? Dan kun je dat laten opnemen in het paspoort. Dit is overigens niet meer terug te draaien.

Als de inentingsgegevens niet correct zijn, kun je op wedstrijd gediskwalificeerd worden

Het paardenpaspoort is alleen geldig als medische gegevens erin zijn opgenomen. Dit geldt ook voor de jaarlijkse influenzavaccinaties. Alleen als deze juist zijn gegeven én geregistreerd (basisvaccinatie en daarna telkens binnen het jaar een herhalingsvaccinatie), mag je meedoen aan wedstrijden. Na een inenting mag je de eerste zeven dagen niet starten. Ben je op wedstrijd en zijn de inentingen niet correct? Dan word je uitgesloten van deelname.

Meer lezen

Wil je meer lezen over het paardenpaspoort? Ik gebruikte de volgende bronnen.

Hoofdfoto: